top of page

Effekten av arbetsplatsfärdigheter på den yngre generationen

År 3 på Cubitt Town Junior School har fått uppdraget att lära sig nya digitala färdigheter med hjälp av Canopys Workspace Skills-paket.

cubitt.png

Bakgrund

Cubitt Town Junior School är en ingångsskola i tre former med kapacitet för 360 elever i åldrarna 7-11 år. Skolan ligger på Isle of Dogs i stadsdelen Tower Hamlets. Det är en referensskola från Google som vill använda teknik för att förbättra lärandet i klassrummet. Skolan omfamnar att integrera teknik i klassrummet som nästa steg i förbättrat lärande för att ge eleverna självförtroende att ta egna initiativ.

Arbetsplatsfärdigheter

Eftersom Cubitt Town Junior School har haft turen att ha haft framförhållning och resurser att ge ut Chromebooks till alla elever från årskurs 2 till och med årskurs 6, har vi sett vilken inverkan tekniken har på lärande i klassrummet, särskilt med våra SEND-elevers användning av olika tillgänglighetsfunktioner för att komma åt lärandet i klassrummet. 


Nyligen har årskurs 3 på Cubitt Town Junior School fått uppdraget att lära sig nya digitala färdigheter med hjälp av Canopys Workspace Skills-paket. Så fort paketet introducerades stod det alldeles klart att Workspace-kunskaper var en omedelbar hit bland eleverna. Elever kunde höras fråga: ”Jag har uppnått alla mina silverfärdigheter i arbetsytan; kan jag försöka uppnå mina Gold Workspace-färdigheter nu?” om och om igen.


Workspace Skills innehåller 36 interaktiva självstudiekursersom hjälper elever och lärare att lära sig genom att faktiskt utföra uppgifter för att få digitala märken för varje Google Workspace-verktyg de lär sig. Eleverna får märken för varje verktyg (Google Drive, Google Docs, Google Classroom, etc.) i olika svårighetsgrader (brons-, silver- och guldnivåer) samt övergripande märken.

cubitt quote.png

Den yngre generationen

Spännande nog var det den yngre årskullen som har upphetsat oss mest på Cubitt Town. Sedan låsningen har vi velat utnyttja de grundläggande tekniska färdigheter som våra elever har lärt sig och gå vidare till att använda dem i klassrummet för alla lektioner i hela läroplanen. Vi har sett Workspace Skills-paketet lära våra yngre elever digitala färdigheter, så vi är spännande att se vad våra äldre elever kan uppnå efter att ha lärt sig nya digitala färdigheter när de kommer tillbaka i september.

Påverkan

Effekten av Canopy's Workspace Skills har varit betydande för eleverna på Cubitt Town Junior School. De interaktiva handledningarna har hjälpt våra elever att lära sig nya digitala färdigheter genom att öva och implementera dem i verkliga klassrumssituationer. Detta tillvägagångssätt har gett våra elever självförtroendet att använda Google Workspace-verktygen för att stödja deras lärande. Våra elever kan nu använda de olika verktygen självständigt och välja vilket verktyg som passar inlärningen inom lektionen bäst.

Nästa steg

Vi är glada över att prova Workspace Skills-paketet i hela skolan och särskilt i årskurs 2. Vi tror att om vi utrustar våra yngre elever med färdigheter i digital kompetens kommer de att kunna använda tekniken till sin fulla potential och förbättra lärandet i klassrummet. Vi är glada över att förse alla våra elever med färdigheter för att bli morgondagens digitala medborgare. 

Rhodri T Smith är ledare för digital integration vid Cubitt Town Junior School (Google Reference School) och en Google for Education-certifierad tränare. Han twittrar @TechwithRhodri .

bottom of page