top of page

Arbetsplatsfärdigheter Fallstudier

Ta reda på hur skolor och högskolor globalt använder Workspace Skills i sina klassrum för att förbättra elevers och lärares användning av Google Workspace-verktygen.

LEO ACADEMY TRUST_cmyk.png

Barton Peveril

Studentutbildning i digitala färdigheter

Canopy och Barton Peveril arbetar tillsammans för att förbättra elevernas digitala färdigheter, med fokus på användningen av Workspace for Education.

logo.jpg

Barton Peveril

Studentutbildning i digitala färdigheter

Canopy och Barton Peveril arbetar tillsammans för att förbättra elevernas digitala färdigheter, med fokus på användningen av Workspace for Education.

LEO Academy Trust

Starkt partnerskap för digital tillväxt

Canopy och LEO Academy Trust har samarbetat i mer än två år och tillhandahållit utbildning, support och onlineverktyg.

Midlothian_EfL_Logo_colour_outlined-1024x701.png
Midlothian Council logo.png

LEO Academy Trust

Starkt partnerskap för digital tillväxt

Canopy och LEO Academy Trust har samarbetat i mer än två år och tillhandahållit utbildning, support och onlineverktyg.

unnamed (34).png

Barton Peveril

RVS_VR_Logo-1.png

Studentutbildning i digitala färdigheter

Canopy och Barton Peveril arbetar tillsammans för att förbättra elevernas digitala färdigheter, med fokus på användningen av Workspace for Education.

Jerudong International School

Skapa en personalefterfrågan på professionell utveckling

Använda Workspace Skills för att stödja lärare i en internationell skola. 

aberdeen .png

Blackburn Central High School

bchs (1).png

Öka effektiviteten och kompetensen med Google Workspace for Education-verktyg

Använda Workspace Skills på en gemenskapsskola i Storbritannien för att uppgradera lärare och elever att använda Google Workspace for Education för att förbättra undervisning och lärande. 

Jerudong International School

Skapa en personalefterfrågan på professionell utveckling

Använda Workspace Skills för att stödja lärare i en internationell skola. 

JIS (1).png
cubitt.png

Cubitt Town Junior School 

Effekten av arbetsplatsfärdigheter på den yngre generationen

År 3 på Cubitt Town Junior School har fått uppdraget att lära sig nya digitala färdigheter med hjälp av Canopys Workspace Skills-paket.

St George's British International School

Arbetsplatsfärdigheter i den internationella skolvärlden

St George's British International School i Rom gick med i Canopys beta-lansering av Workspace Skills 2020 med syftet att förbättra elevernas digitala färdigheter, med fokus på användningen av Workspace for Education.

georges.png
barton.png

Barton Peveril

Studentutbildning i digitala färdigheter

Canopy och Barton Peveril arbetar tillsammans för att förbättra elevernas digitala färdigheter, med fokus på användningen av Workspace for Education.

LEO Academy Trust

Starkt partnerskap för digital tillväxt

Canopy och LEO Academy Trust har samarbetat i mer än två år och tillhandahållit utbildning, support och onlineverktyg.

leo.png

Starkt partnerskap för digital tillväxt

bottom of page