top of page

Innehåll

Alla paket inkluderar obegränsad användning av alla tutorials och märken

wss screenshot.png

Varje interaktiv handledning mäter två faktorer:

Kompetens - förmåga att lösa uppgiften
Detta avsnitt kan delas upp i två delar. 'Pre-skills' visar förmåga utan behov av stöd. 'Gain' visar vad som lärdes under uppgiften. Tilldelningen av märkena baseras på denna poäng. Det här är poängen som rapporteras tillbaka till Google Classroom. 

Effektivitet – hur effektiv lösningsmetoden var

Det kan finnas en snabbare lösning med olika rutter eller användning av kortkommandon. 

bottom of page