top of page

Starkt partnerskap för
Digital tillväxt

Canopy och LEO Academy Trust har samarbetat i mer än två år och tillhandahållit utbildning, support och onlineverktyg.

LEO ACADEMY TRUST_cmyk.png

Bakgrund

LEO Academy Trust består av 6 skolor i London Borough of Sutton med 4 000 elever och mer än 400 anställda. De är en avdelning för utbildningsdemonstratorskola för sin användning av teknik.

Canopy och LEO Academy Trust har samarbetat i mer än två år och tillhandahållit utbildning, support och onlineverktyg. Detta har varit ett ömsesidigt fördelaktigt partnerskap med digitala ledare från hela skolorna i LEO Academy Trust, betatestning och ge feedback om Workspace Skills.

En överblick

Canopy and LEO Academy Trust's journey began in 2019, fueled by a shared vision: equipping both teachers and students with the tools and skills to thrive in a digital world. This unwavering commitment manifested through:

  • Training: Supporting staff in becoming Google Certified Educators and Trainers, empowering them to guide and inspire their students.

  • Consultancy: Collaborating with the Executive Leadership Team to unlock the full potential of digital technology and hybrid learning.

  • Interactive Learning: Providing students and staff with access to Canopy's Workspace Skills – engaging tutorials that allow them to learn by doing and earn badges for mastering core Google tools.
     

Utmaning

LEO Academy Trust gav först ut Chromebooks till alla elever i årskurs 4 och rullade senare ut dem till alla elever i stiftelsen,  efter att ha sett den enorma inverkan som 1:1-enheter kan ha på undervisning och lärande. De behövde se till att lärare och elever använde denna teknik på bästa möjliga sätt för att förbättra undervisning och lärande.  När utmaningarna med Covid-19 fick skolor att stänga, betonade detta vikten av att barn har starka digitala färdigheter för att få tillgång till och engagera sig i onlinelärande. 

Quantifiable Results, Impactful Stories

wss leo blog.png

The success of this partnership is etched in numbers:

 

  • Nearly 15,000 digital badges were earned by LEO children, signifying their dedication and accomplishment.

  • 75% of staff are certified in digital skills, showcasing a commitment to professional development.

  • Achievements comparable to MATs 8-10 times LEO's size, a testament to their efficiency and effectiveness.

wss leo blog (1).png

These figures go beyond statistics; they tell stories of empowered children, confident teachers, and a community transformed by the power of technology. As a Canopy colleague observed, "LEO students self-direct a lot of their learning... They often strive for 'Double-100%' on badges, demonstrating a passion for continuous improvement."

A Model for the Future

The LEO Academy Trust and Canopy collaboration stands as a beacon for other educational institutions. Their approach, emphasising a strong foundation in digital skills, learner autonomy, and a growth mindset, offers a roadmap for success in the ever-evolving digital landscape. As we look to the future, LEO's innovative spirit and unwavering commitment to empowering their students with the tools they need to thrive in a technology-driven world serve as an inspiration for us all.

Further Reading:

bottom of page