top of page

Studentcertifiering i egen takt för Google Workspace

Workspace Skills är en serie interaktiva självstudiekurser som hjälper elever och lärare att få ut det mesta av Google Workspace for Education

gif howdou website.gif
Students around computer (2).png
quotation marks.png

Vi ville att digital kompetens skulle löpa parallellt med resten av läroplanen, inte kopplad till ett ämne. Workspace Skills erbjuder en kort, skarp lösning - att ta det de redan vet om sin enhet och utöka det ytterligare. Vi har också använt dem för att utveckla förtroende och kompetens hos vår personal.

- Cheryl Shirley, Director of Computing and Digital Skills, Storbritannien

bottom of page